آینه بغل

آینه بغل قطعه ای در طرفین خودرو ، جلوتر از محل قرار گرفتن سر راننده در خودرو ، است . کار آن ایجاد بازه دید بهتر برای راننده از طرفین پشتی خودرو است و راننده را از چرخاند سر برای دیدن آن مناطق ، رها میکند . معمولا شبیه به مستطیلی با کناره های گرد است . در بسیاری از خودرو ها برای ایجاد بازه دید بیشتر در آینه ، آن را محدب میسازند . این کار باعث میشود که اجسام بازتاب شده در آینه اندکی کوچکتر به نظر آیند و این توهم را به راننده میدهند که دورتر هستند . لذا در بسیاری از موارد میبینیم که بر روی آینه جمله معروف ” اجسام از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند ” درج شده است .

آینه های کناری خودرو علاوه بر نقش حیاتی اش در زیبایی خودرو عاملی حیاتی برای افزایش دید راننده از طرفین محسوب می شود. آینه های جانبی زمانی وجودشان احساس می شود که راننده قصد تغییر جهت به سمت چپ و راست را دارد.

آینه بغل یا همان آینه جانبی خودرو قطعه ای حیاتی برای کنترل هرچه بهتر و افزایش تسلط بر هدایت خودروست. اگر چه برای دید عقب آینه وسط خودرو نقش اصلی را دارد ولی برای تغییر جهت حرکت و دید وسیعتر به عقب وجود آینه بغل ضروریست.

نمایش دادن همه 5 نتیجه