ایربگ

از ابزار های افزایش ایمنی سرنشینان در خودرو می توان به ایربگ اشاره کرد. کیسه ای خالی با محفظه ای از ماده ای شیمیایی ( بنا به سلیقه کمپانی )، کاتالیزور و یک سنسور است. اگر شدت ضربه به بدنه خودرو از جهت مد نظر، بیشتر از حد خاصی باشد، سنسور به کاتالیزور فرمان اجرا میدهد. در علم شیمی، کاتالیزور ها عوامل فیزیکی یا شیمیایی هستند که سرعت یک واکنش بین اتم ها را افزایش میدهند. در عموم ایربگ های موجود از عنصر نیتروژن به عنوان ماده شیمیایی اصلی استفاده میشود. با دخالت کاتالیزور، طی یک واکنش شیمیایی بین دو ماده، مقدار قابل توجهی گاز نیتروژن به یکباره آزاد میشود و همین باعث باد شدن بسیار سریع کیسه از هوا که در اصل همان گاز نیتروژن است، میشود.پس از اختراع ایربگ ، اختراعی که انقلابی عظیم در صنعت خودرو در بخش ایمنی اش ایجاد کرد ؛ نگرانی های بسیاری را نیز به همراه داشت چرا که بیم آن می رفت که رانندگان بنا به احساس امنیت بسیار از کمربند ایمنی استفاده نکنند. ولی اینگونه نشد و از هردو برای امنیت بالاتر بهره بردند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه