ای سی یو

ای سی یو به واحد کنترل و ناظر بر تمامی سنسور های خودرو میگویند که در خودروهای امروزی مخصوصاً پس از پیدایش انژکتور به کار برده می شود ، همچون مغزی در سیستم حیاتی خودرو می باشد. برای درک بهتر فرض کنید که خودرو بدن انسان ، موتور قلب تپنده سیمکشی ها رشته های عصبی ، سنسورها گیرنده های عصبی و در نهایت ای سی یو مغز این بدن فرضیست. حال برای آنکه این قطعه ی حیاتی در خودرو قادر باشد هماهنگی و نظم لازم میان قطعات را فراهم سازد و به عبارت دیگر کنترلی دقیق و نظارتی کامل بر کار کرد قطعات خودرو داشته باشد نیازمند گرفتن اطلاعات از سنسور ها می باشد.ای سی یو و یا همان کامپیوتر خودرو قطعه ایست حیاتی در خودروهای امروزی و می توان گفت که مغز خودروست و تحلیل و ارسال تمام دستورات به قطعات الکتریکی از سمت این پردازشگر صورت می پذیرد.

نمایش دادن همه 1 نتیجه