خار میل کاپوت

خار میل کاپوت قسمتی در سطح زیری خودرو است .

هنگامی که شما در کاپوت را باز میکنید، برای جلوگیری از سقوط آن بر سرتان ، میله ای وجود دارد که میتوانید با باز کردن آن ،به صورت تکیه گاه مانع از سقوط در کاپوت شوید.

این میله به قطعه ای قفل میشود که با آن خار میل کاپوت میگویند.

به زبان بسیار ساده باید گفت که خار میل کاپوت قطعه ای جهت قرار گرفتن میل کاپوت در آن است.

خار میل کاپوت و یا همان گیره میله نگهدارنده درِ کاپوت، قطعه ای از جنس پلاستیک است.

البته از پلاستیک فشرده ای که بتواند در حرارت بالای داخل محیط موتور دوام بیاورد.

همچنین در سرمای شدید زیر صفر بتواند مقاومت خوبی را از خود نشان دهد.

میل کاپوت که قطعه ای بسیار ساده ولی در عین حال وجودش بسیار ضروری و مهم می باشد.

این قطعه روی بدنه از داخل (جایی که قطعات موتوری قرار دارد) به خار میل کاپوت وصل می شود.

و وظیفه باز نگه داشتن درب کاپوت خودرو را در زاویه یا زوایای تعیین شده بر عهده دارد.

در بسیاری از خودرو ها میل کاپوت دو قسمت قرار گیری در درب موتور دارند.

یکی درِ موتور را در زاویه حدوداً ۷۵ درجه نسبت به سطح بدنه نگه می دارد.

دیگری درب موتور را کمی بالاتر و نسبتاً قائم بر سطح بدنه قرار می دهد.

مهم تر از همه مانع از افتادن درب کاپوت که بسیار سنگین است بر سر شخصی که دارد قطعات را بررسی می کند می شود.

در غیر این صورت قطعاً درِ کاپوت با ضربی شدید بر سر شخص می افتد.

محل قرار گیری میل کاپوت در هر خودرویی متفاوت است و در یکی از دو حالت زیر قرار خواهد داشت:

البته برخی از خودرو ها هم از لولا های مرحله ای بهره می برند که در زاویه ای خاص ثابت شده و نیاز به میل کاپوت ندارند.

  • سمت راست که معمولا باتری و قطعات برقی قرار دارند.
  • سمت چپ که نزدیک به قطعات موتوری چون قاب زنجیر تایم است.

ناگفته نماند که در هر جایی که میل کاپوت هرکجا قرار بگیرد قطعا نیاز به یک خار میل کاپوت دارد که به قسمتی از بدنه متصل شده است.

نمایش دادن همه 2 نتیجه