دریچه گاز کامل

دریچه گاز کامل در خودرو وظیفه تامین هوای مورد نیاز خودرو که به صورت لحظه ای متغیر است را بر عهده دارد. بسته به میزان گشتاور مورد نیاز خودرو در لحظه.

همه بر این اصل واقفند که قلب تپنده در هر خودرویی موتور آن است.

موتور خودرو عامل ایجاد قدرت جهت حرکت خودروست.

وظیفه کنترل میزان و حد قدرت مورد نیاز خودرو بر دوش دریچه گاز می باشد.

به زبان دیگر تعیین اندازه گشتاور مورد نظر و توان حاصله موتور خودرو وظیفه دریچه گاز است.

*منظور از تعیین همان زاویه دریچه پروانه ایست که میزان جریان هوا را تعیین می کند.

دریچه گاز کامل به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شود:

دریچه گاز مکانیکی

در این نوع دریچه ها که البته رو به منسوخ شدن هم می باشند؛ عملکرد بسیار ساده ای دارند.

همانطور که از نامش بر می آید دریچه گاز های مکانیکی از یک کابل فرمان می گیرد.

کابلی که ارتباط مستقیم به پدال گاز خودرو دارد.

هر چه فشار پای شما بر روی پدال گاز بیشتر شود به همان نسبت زلویه دریچه پروانه ای هم باز تر می شود.

به همین تناسب شرایط برای عبور هوای بیشتر مساعد تر می شود.

تنها مزیت این نوع از دریچه گاز ها کار کرد ساده و قیمت مناسبشان است.

دریچه گاز برقی یا الکتریکی

این نوع دریچه گاز بر عکس نوع مکانیکی اش وابسته به گرفتن دستور از طریق پدال گاز نمی باشد.

در واقع دریچه گاز های الکتریکی تا حدودی دارای خود مختاری هستند.

دریچه گاز های برقی دارای سنسور (حسگر) برای کنترل دریچه پروانه ای می باشد.

سنسوربا توجه به تعاملی که با پردازشگر اصلی خودرو ، ای سی یو دارد؛ زاویه دریچه را تعیین می کند.

با توجه به زاویه ای که دریچه پروانه ای به خود می گیرد میزان هوای ورودی و نهایتا میزان گشتاور مورد نیاز خودرو محاسبه می شود.

نمایش دادن همه 1 نتیجه