دستگیره خارجی

دستگیره خارجی درب دارای اشکال و عملکرد های متفاوتی است.

مکانیزمی یکسان دارد و قطعه ای برای باز کردن درب خودرو از بیرون.

فرقی نمی کندکه نحوه عملکرد دستگیره بیرونی درب خودرویتان به چه صورت است.

که آیا با فشردن یک دکمه بر روی دستگیره و یا با کشیدن دستگیره به بیرون درب را باز می کند.

در واقع مکانیزم اصلی برای باز شدن درب یکیست.

چند فنر و چند اهرم با هماهنگی و کار کردی مناسب در کنار هم این امکان را به وجود می آورند.

در دو حالت است که ممکن است دستگیره های درب بیرونی کار نکنند.

اول از همه عدم کارکرد صحیح میان اجزای داخلی درب خودرو و مرتبط با دستگیره ها.

دوم به وجود آمدن نقص در اجزای خود دستگیره بیرونی درب خودرو.

البته بحث کار قفل درب عقب در کنار عملکرد دستگیره موضوع متفاوت دیگری است.

که در قسمت محصولات مفصل تر به آن ها خواهیم پرداخت.

نمایش دادن همه 1 نتیجه