دیسک ترمز

دیسک ترمز که ممکن است با نام دیسک چرخ نیز آن را بشناسید از جمله حیاتی ترین بخشهای سیستم ترمز خودرو محسوب می شود. فرآیند ترمز تنها و تنها از طریق درگیر شدن لنت با دیسک ترمز امکان پذیر می شود. برای پی بردن به نقش بسیار مهم و حیاتی دیسک چرخ خودرو در سیستم ترمز خودرو باید گفت که هنگامی که بر پدال ترمز فشار می دهید پس از طی مراحلی در سیستم ترمز نهایاتا لنتهای ترمزی که در کالیپر قرار گرفته اند و در دو طرف دیسک ترمز واقع شده اند به دو سطح دیسک به میزان مساوی ای فشار وارد کرده و با استفاده از قانون اصطکاک به کاهش سرعت و نهایاتا توقف کامل خودرو می انجامد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه