رادیاتور

رادیاتور از اجزای خنک کننده خودرو است.

بسته به این که به کدام قسمت خودرو متصل باشد، کار خنک نگه داشتن آن قطعه را بر عهده دارد.

این قطعه دو شیلنگ خروجی و ورودی دارد.

از یکی آب خنک به قطعه مورد نظر فرستاده میشود.

با چرخش آب در طول لوله هایی به دور آن قطعه ، گرمای آن را جذب میکند.

آب گرم از طریق لوله دوم به رادیاتور بازمیگردد.

و طی فرایندی دوباره خنک شده تا باز وارد این چرخه شود.

رادیاتور آب

نحوه کار کرد این قطعه بدینصورت است که حجم آب مشخصی داخلش ریخته می شود.

در واقع این قطعه کار کردی هچون قلب را انجام می دهد.

یعنی آب خنک را در اجزای موتور می چرخاند و عمده حرارت موتور را می گیرد.

سپس آب گرم شده مجدداً به محیط شبکه ای آن باز می گردد.

و در نتیجه خنک شده و مجددا به چرخه باز گردد.

رادیاتور کولر

کندانسور یا همان رادیاتور کولر گازی از جمله قطعاتی در خودروست که وظیفه خنک سازی را بر عهده دارد.

به این طریق که پس از عبور دادن گاز کولر (R134) از داخل کمپرسور آن را به مایع تبدیل می کند.

از آنجا که این امر انرژی بالایی می خواهد ، حرارت مایع بالا می رود.

لذا تا قبل از ورودش به شیر اکسپشن باید خنک شود تا مجدد پس از گرفتن گرمای خودرو به گاز تبدیل شود.

نمایش دادن همه 8 نتیجه