ریول دسته دنده

ریول دسته دنده جز زیر مجموعه های محرکه خودروست و در واقع ریول دنده همان قسمتی است که دسته دنده در آن واقع شده است.

ریول دسته دنده شامل چندین چرخ دنده ، بوش و فنر می باشد .

یکی از لذت های رانندگی شیفتینگ (تعویض دنده) می باشد.

در واقع بسیاری مهارت های خود در تعویض دنده را به رخ یکدیگر می کشند.

البته این امر بیشتر مربوط به خودرو های دنده دستی (گیربکس دستی) یا به عبارت دیگر خودرو های منوآل (مَنو.آل) می شود.

چرا که در خودرو های دنده دستی کلاچ هم به صورت پایی صورت می پذیرد.

این زیباییه هماهنگی میان تعویض دنده ، کلاچ گیری و گاز دادن به موقع است که چالش برانگیز می شود.

البته در خودرو های اتوماتیک هم قابلیت دستی شدن هم وجود دارد.

این نوع تعویض دنده همچون حالت دستی می باشد؛ با این تفاوت که نیاز به عمل کلاچ گیری نیست.

حالت دستیِ دنده اتوماتیک نام های متعددی دارد:

مَنیو مَتیک:

ترکیبی از مَنیوآل و اتوماتیک

اصلی ترین و اولین نامی بوده که برای این حالت گذاشته شده است.

ولی در ادامه اسامیه دیگری که توسط بسیاری از کمپانی ها ابداع شده را می خوانیم.

تیپ ترونیک:

این اسم برای حالت دنده دستیِ دنده اتومات از دیگر اسم ها مرسوم تر است.

که اشاره به تعویض دنده با اشاره دست دارد.

دنده هایی که پشت غربیلک فرمان قرار می گیرد.

گیر ترونیک:

نام دیگری از مَنیو مَتیک که به دنده اتومات های دستی اشاره دارد.

تاچ ترونیک:

که از لحاظ بار معنایی همچون تیپ ترونیک می باشد.

اسپرت ترونیک:

همانطور که در بالا اشاره شد اشاره به جذابیت عمل شیفتینگ دارد.

کلاچ-لِس-مَنیوآل:

این نام دقیقا تعریف مَنیو مَتیک می باشد. به معنی دنده دستی بدون نیاز به کلاچ.

ریول دسته دنده اتوماتیک بعضا به اشتباه لیور دسته دنده نیز خوانده شده است.

نمایش دادن همه 1 نتیجه