سنسور سرعت

سنسور سرعت برلیانس بر روی شفت خروجی گیربکس می نشیند.

وظایف زیادی چون نمایش سرعت خودرو ، گزارش دنده خودرو ، کاهش نوسانات خودرو ، بهبود شتاب و جلوگیری از ریپ زدن خودرو را بر عهده دارد.

وظیفه تعیین کردن سرعت خودرو بر عهده این قطعه می باشد.

سنسور سرعت همچون دیگر حسگر های خودرو تحت نظر ای سی یو هستند.

یعنی تمام تحلیل ها از سنسور های دیگر به ECU فرستاده شده و ای سی یو تصمیم نهایی را می گیرد.

سنسور سرعت جدای سرعت خودرو وظایف مهم دیگری هم دارد.

از جمله این وظایف می توان به این موارد اشاره کرد:

  • گزارش دنده ی خودرو

تعیین نمودن اینکه دنده خودرو (گیربکس) در چه وضعیتی است.

  • کنترل دور موتور خودرو (هنگام حرکت)

هرچند کارکرد موتور خودرو روی نظم کاملی صورت می پذیرد، ولی باز ممکن است دچار نوساناتی شود.

لذا سنسور سرعت میزان این نوسانات را کاهش می دهد.

  • نظارت بهبود در شتاب خودرو
  • جلوگیری از ریپ زدن خودرو

نمایش دادن همه 1 نتیجه