سنسور موقعیت میل لنگ

سنسور موقعیت میل لنگ قطعه ای الکتریکی جهت بهینه سازی عملکرد بهتر سیستم مولد نیرو.

عملکرد سیستم مولد نیرو (موتور خودرو) مستلزم نظم و هماهنگی بسیار بالایی در میان دیگر سیستم های خودروست.

این نظم و هماهنگی با کمک تعداد زیادی سنسور نظارت و کنترل می شود.

برای آنکه بتوان با نحوه عملکرد موتور خودرو بهتر آشنا شویم ، نگاهی اجمالی به نحوه عملکرد این سیستم می اندازیم.

هنگامی که برای استارت زدن، کلید سوئیچ را در مغزی سوئیچ می چرخانید، سیستم سوخت رسانی فعال می شود.

بنزین در کسری از ثانیه توسط پمپ بنزین از باک بنزین کشیده شده و به سمت سیلندر ها روانه می شود.

در این قسمت انژکتور ها بنزین را همزمان با هوا ترکیب کرده و به داخل سیلندر می پاشند.

شمع ها با ایجاد جرقه باعث انفجار ترکیب بنزین و هوا می شوند.

به کل این روند و انفجار روی داده عمل احتراق می گویند.

انرژی حاصله از احتراق صورت گرفته باعث می شود تا پیستون ها به حرکت در آیند.

نیرویی که پیستون ها را به حرکت در آورده از طریق شاتون ها به میللنگ رسیده و آن را نیز به حرکت در می آورد.

با حرکت میل لنگ قطعات و چرخ دنده های داخل گیربکس به حرکت در می آید.

حال این نیرو از طریق سیستم انتقال نیرو به دیفرانسیل ، سپس به پلوس ها و نهایتاً به چرخ ها می رسد.

پروسه ای پیچیده که به صورت بسیار خلاصه بیان شد از دقت عمل بالایی برخوردار است.

به عنوان مثال می توان به نقش دو سنسور موقعیت میل سوپاپ و موقعیت میل لنگ اشاره کرد.

سنسور میل سوپاپ:

در واقع سنسور موقعیت میل سوپاپ رابطی میان کوئل و سیلندر نخست می باشد.

وظیفه ی سنسور میل سوپاپ کنترل بخش های زیر است:

*سیستم جرقه زنی سیلندر شماره یک

*کارکرد صحیح کویل در سیستم برق خودرو

*نظارت بر کارکرد انژکتور در سیستم سوخت رسانی

یکی دیگر از وظایف حساس سنسور میل سوپاپ نظارت بر میزان و کیفیت بنزین ورودی به سیلندر هاست.

که در صورت مناسب نبودن نسبت سوخت و هوا و یا عدم کیفیت مناسب بنزین (پایین بودن اکتان سوخت) مانع از کوبیدن پیستون ها در موتور می شود.

چرا که اگر این کوبش ها برای بازه زمانی زیادی ادامه یابد در طولانی مدت باعث آسیب دیدگی پیستون ها ، شمع ها ، سوپاپ ها و … می شود.

سنسور موقیت میل لنگ

سنسور میل لنگ هم به نوعی عملکرد مشابه به سنسور میل سوپاپ دارد.

یا شاید بهتر باشد که سنسور میل لنگ را مکمل سنسور موقعیت میل سوپاپ دانست.

سنسور موتور روبروی فلایویل قرار گرفته و فاصله ۱ الی ۲ میلیمتری با آن را دارد.

وظایف سنسور دور موتور

  • اولین و مهمترین کار سنسور موتور ارسال وضعیت فلایویل به ای سی یو می باشد.
  • اعلام لحظه مناسب جهت جرقه زنی که به نقطه مرگ بالا نیز معروف است.
  • تعیین دور موتور، نمایش و ترجمه آن به کمک ECU در پشت صفحه کیلومتر خودرو.
  • تنظیم دور آرام موتور

دور آرام به حالت روشن خودرو در حالت سکون و بدون ارسال فرمان گاز از سوی راننده است.

  • تنظیم آوانس جرقه زنی

آوانس به معنای زودتر از موعد روی دادن است؛ تنظیم برای جرقه زنی سریعتر به منظور احتراق زودتر در شرایط خاص

  • نهایتاً ای سی یو توسط سنسور دور موتور از وضعیت سیلندر “یک” مطلع می شود.

و به نسبت آن سیستم جرقه زنی را بهینه و منظم می کند.

نمایش دادن همه 1 نتیجه