سوئیچ چرخشی فرمان

قطعه ایست الکتریکی که میان غربیلک فرمان و تلسکوپی فرمان قرار می گیرد و امکان حرکت فرمان بدون قطع اتصالات را فراهم می سازد.

نمایش دادن همه 1 نتیجه