سوپاپ

سوپاپ قطعه ای از اجزای موتور خودرو می باشد که یک سر آن پهن و سکه ای شکل است. این قطعه وظیفه بسیار مهمی را در سیلندر ایفا می کند؛ بدان معنی که هوا و بنزین را گرفته و دود را پس از احتراق به خارج از سیلندر هدایت می کند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه