سیبک

قطعه ای مفصل مانند است ( مانند مفاصل آرنج یا زانو یا کتف انسان ) که به میل های مربوطه اجازه بازی راحت در جهات مد نظر را میدهد .

نمایش دادن همه 2 نتیجه