سیلندر چرخ

سیلندر چرخ در سیستم ترمز وظیفه پمپ کردن روغنی را که

در عملیات ترمز تحت فشار قرار می گیرد به بقیه اجزای مدار دارند.

سیستم ترمز در اکثر خودرو ها به لحاظ اینکه ایمنی بیشتری داشته باشند

به 2 قسمت تقسیم شده و هر قسمت 1 جفت چرخ را پشتیبانی می کنند.

سیلندر اصلی ترمز ، روغن را در اختیار این 2 قسمت قرار می دهد.

در این قسمت می خواهیم اجزای سیلندر را به شما معرفی کنیم.

در داخل این سیستم از 2 پیستون استفاده می شود.

همچنین در یک مخزن پلاستیکی روغن ترمز ریخته می شود

و روغن مورد نیاز سیلندر تامین می شود و یک سنسور الکتریکی نیز به آن متصل است

تا در صورتی که روغن ترمز پایین آمد روی صفحه کیلومتر شمار با یک چراغ به راننده اخطار دهد.

مکانیزم عملکرد این قطعه به این صورت است که زمانی که شما پدال ترمز را فشار می دهید

در اثر این اتصال مکانیکی ابتدا به پیستون اول فشار وارد می شود و و سپس به پیستون دوم منتقل می شود

و در همین حین پیستون دوم روغن ترمز را در بخش مربوط به خودش فشرده می کند.

اگر ترمزها به درستی عمل کنند فشار در هر دو قسمت یکسان خواهد بود

اما اگر در یک بخش نشتی داشته باشد آن بخش نمی تواند از فشار وارده درست استفاده کند

و اگر این نشتی از قسمت اول باشد فشار مابین سیلندر اول و دوم از بین می رود.

این امر باعث می شود پیستون اول و دوم به یکدیگر بچسبند و در این حالت انگار فقط یک پیستون وجود دارد.

همچنین در این حالت راننده مجبور است فشار بیشتری به پدال وارد کند تا عملیات ترمز گرفتن به درستی انجام شود.

در اکثر خودرو های قدیمی تر یا با تکنولوژی پایین تر ، چرخ جلو ترمز دیسکی

و چرخ عقب ترمز کاسه ای دارند سوپاپ ترکیب پیدا می شود.

این سوپاپ تشکیل شده از 3 جزء است که هر کدام مجزا عمل می کنند و عبارتند از :

سوپاپ مقسم

سوییچ تشخیص فشار

سوپاپ توازن

توجه داشته باشید زمانی که روغن در اثر نشتی از حد استاندارد کمتر شود به جای روغن هوا وارد سیستم ترمز می شود و عملکرد ضعیف ترمز را به همراه دارد.

از طرفی نشتی روغن ممکن است به دیسک ترمز و لنت ها برسد و اصطحکاک بین دیسک و لنت کم می شود که در این نتیجه باز هم می توانند موجب تضعیف نیروی ترمز شوند.

نمایش دادن همه 1 نتیجه