شبرنگ

شبرنگ قطعه ای جهت باز تابش نور تابیده شده به آن (مخصوصا در زمان تاریکی مطلق) برای دیده شدن خودرو.

شاید بسیاری از قطعات مورد استفاده در خودرو ضروری به نظر نیایند و بیشتر جنبه ترئینی داشته باشند.

ولی این باور در مورد بسیاری از آن ها صدق نمی کند و باوری اشتباه است.

یکی از آن موارد شبرنگ سپر عقب و شبرنگ سپر جلو است.

این قطعه در هر خودرویی محل قرار گیری متفاوتی دارد.

به عنوان مثال به محل قرارگیری شبرنگ سپر عقب در خودرو های برلیانس داخل ایران می پردازیم.

 

برلیانس H230

در قسمت پایینی سپر عقب برلیانس H230 و نزدیک به قسمت وسط سپر قرار می گیرد.

اگر دقت کرده باشید قسمت پایینی سپر عقب H230 رنگ نشده و با رنگ سپر و بدنه متفاوت است.

(قسمتی از سپر که دیفیوزر یر روی آن نصب می شود.)

 

برلیانس H320

شبرنگ سپر عقب برلیانس H320 نیز بر روی سپر می نشیند با این تفاوت که بر خلاف برلیانس H230 وسط سپر عقب قرار نمی گیرد.

شبرنگ عقب های H320 بر روی سه کنج بیرونی سپر قرار می گیرد.

 

برلیانس H330

در مورد برلیانس H330 قضیه کلا متفاوت است و اصلا خبری از این قطعه بر روی سپر عقب H330 نیست.

این بدان معناست که در قسمت وسط سپر یک تک چراغ قرمز وجود دارد که شاید از دور شبرنگ به حساب آید.

در واقع چراغ بیضی شکل وسط همان “چراغ مه شکن عقب وسط” است.

و بر روی هر دو سه کنج بیرونی سپر نیز به جای شبرنگ چراغ دنده عقب در نظر گرفته شده است.

که البته بعضا آن ها را با نام شبرنگ عقب نیز می نامند.

 

برلیانس H220

در قسمت پایینی سپر عقب برلیانس H220 و نزدیک به قسمت وسط سپر قرار می گیرد.

اگر توجه کرده باشید قسمت پایینی سپر عقب H220 رنگ نشده و با رنگ سپر و بدنه متفاوت است.

(همان قسمتی از سپر که دیفیوزر یر روی آن نصب می شود.)

 

برلیانس C3

برلیانس کراس هم از آنجایی که از نظر لوازم یدکی با برلیانس H320 شنقاط مشترک بسیاری دارد.

از این رو هر چند از نظر سپر عقب با هم متفاوت هستند ولی از نظر شبرنگ عقب با هم یکی هستند.

 

برلیانس V5

شبرنگ سپر عقب برلیانس V5 هم در قسمت سه کنج قرار می گیرد.

 

کار شبرنگ چیست؟

بسیاری آن را قطعه ای تزئینی می دانند که وظیفه بازتابش نور تابیده شده به خود را دارند.

به این معنی که وقتی نوری توسط چراغ خودرویی به آن تابیده می شود؛ حد معینی از نور را باز می گرداند.

این نور آنقدری نیست که ایجاد مزاحمت برای رانندگان شود و تنها آن ها را از وجود خودرو مخصوصا در شب آگاه می سازد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه