ضربه گیر کمک فنر

ضربه گیر کمک فنر از جنس پلاستیک فشرده می باشد.

ولی نه در آن حد فشرده که صد در صد حالت انعطافش را از دست داده باشد.

جهت جلوگیری از آمدن ضربات ناگهانی به کمک فنر می باشد.

خودرو برای تحمل تکان ها و ارتعاشات نمی تواند تنها به فنر متکی باشد.

لذا پیش از آنکه به ضربه گیر کمک فنرعقب بپردازیم.

لازم است توضیحاتی در مورد کمک فنر عقب و کمک های دیگر می پردازیم.

چرا که بنا بر خاصیت فیزیکی اش در صورتی که تحت فشار قرار گیرد و فشرده شود مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند.

و برای تخلیه این انرژی نیاز به باز شدن فنر است.

این حرکت باز و بسته شدن آنقدر ادامه می یابد تا انرژی کاملاً تخلیه شود.

درست است که میزان انرژی با هر بار باز و بسته شدن کمتر می شود.

ولی به هر حال انرژی ای افسار گسیخته است که برای مهار آن انرژی ، کمک فنر مورد نیاز قرار می گیرد.

به عبارتی پس از هر تکانی که به خودرو وارد می آید فنر ها را در جا به حرکت وا می دارد.

این تکان ها ارتعاشاتی را در فنر به وجود می آورد که در حالت عادی با گذشت زمان از بین می روند.

حال اگر فنر در حال ارتعاش باشد و نیروی دیگری وارد شود و ایجاد ارتعاش تازه ای می نماید.

به ارتعاشات قبلی که هنوز خنثی نشده اند افزوده می شوند.

برای جلوگیری از این امر احتیاج به وسیله ای برای حذف این ارتعاشات داریم.

در واقع کمک فنر ها قطعاتی هستند که ارتعاشات حاصله در فنر را جذب و مهار می کنند.

ضربه گیر کمک فنر جهت جلوگیری از وارد شدن ضربات آنی به کمک ساخته شده است.

نمایش دادن همه 1 نتیجه