نگه دارنده اصلی وزن کل سپر، طبق است. جنس آن معمولا مشابه جنس شاسی خودرو است . طبق ها به صورت حرف انگلیسی L طراحی میشوند و در دو جهت چپ و راست هر سپر، به بدنه خودرو متصل شده و وزن کل سپر را متحمل میشوند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه