فرمان

قطعه ای با طراحی عموما گرد در مقابل راننده است . برای کنترل جهت حرکت ماشین ساخته شده است . در خودرو های سواری ، معمولا دو و نیم دور بازه چرخش دارد . این در حالی است که در خودرو های سنگین گاهی به پنج دور هم میرسد . معمولا با زاویه 60 درجه نسبت به خط افق قرار دارد . با این که امروزه عموما در تمامی جهات توانایی تغییر حالت دارد و راننده میتواند بنا به سلیقه و راحتی خود مکان فرمان نسبت به بدنش را تنظیم کند ، ولی عموما زاویه اصلی خود را حفظ میکند . علت این امر ثابت ماندن کارکرد کل سیستم جعبه فرمان است . زیرا ممکن است راننده فرمان را در حالتی قرار دهد که در صورت چرخش های متمادی ، به یکی از قطعات جعبه فرمان آسیب برساند .

نمایش دادن همه 1 نتیجه