فشنگی روغن

فشنگی روغن برلیانس قطعه ای در مسیر حرکتی روغن خودروست که در صورت کاهش فشار آن با روشن کردن چراغ روغن صفحه کیلومتر راننده را از مشکل پیش آمده آگاه می سازد.

فشنگی روغن را که با نام هایی چون سنسور روغن یا نشانگر روغن نیز می توان شناخت قطعه ای کوچک با وظیفه ای بزرگ می باشد. فشنگی روغن که در برخی از خودرو ها قبل از فیلتر روغن قرار می گیرد و در برخی دیگر پس از فیلتر روغن قرار می گیرد. وظیفه این قطعه چک کردن میزان فشار روغن در گردش موتور خودروست تا در صورت کاهش این فشار با روشن کردن چراغ روغن صفحه پشت کیلومتر راننده را آگاه سازد. از جمله مواردی که می تواند چراغ پشت کیلومتر را روشن کند می توان به کم بودن روغن موتور ، نامناسب بودن میزان غلظت روغن ، کثیف بودن صافی روغن و مواردی دیگر است.

فشنگی روغن برلیانس را برای آنکه مطمئن شویم سالم است کافیست فیش را از فشنگی جدا سازیم اگر چراغ روغن خاموش شد فشنگی خراب است ولی اگر خاموش نشد اتصالی ای میان کابل فشنگی تا چراغ وجود دارد.

نمایش دادن همه 1 نتیجه