فیلتر روغن

بر روی ورودی های روغن خودرو اعم از موتور، ترمز و … قرار میگیرند. کار آنها اطمینان از عدم ورود آشغال های محیط بیرون به محفظه روغن است.

نحوه کار صافی روغن بدین صورت است که روغن از سوراخ های ریزی وارد محفظه ای می شود که از الیافی مصنوعی ساخته شده که مانع از ورود هر گونه ناخالصی به چرخه ی روغن در موتور می گردد. روغن موتور پس از تصفیه از سوراخ های متعدد داخل فیلتر روغن به سمت موتور خودرو با فشار پمپ می شود.

فیلتر روغن وظیفه پاکسازی روغن در حال چرخش در سیستم موتور خودرو را دارد. روغن با حرکت در قطعات خودرو برخی از ناخالصی ها مثل براده های آهن را با خود همراه می کند و در صورت عدم تصفیه اش توسط صافی روغن می تواند خسارات جدی وارد کند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه