قرقری فرمان

قرقری فرمان ، وسیله ای فلزی است که رابط اتصال جعبه فرمان به سیبک ها میشود. جزعی از جلوبندی محسوب میشود. قرقری فرمان یا به عبارت دیگر مفصل فرمان قطعه ای دو سویه می باشد که اتصال میان جعبه فرمان و سیبک و همچنان انسجام لازمه برای جعبه فرمان را فراهم می سازد. نکته قابل تأمل در مورد این قطعه آنست که با توجه به اینکه قرقری قطعه ای می باشد با احتمال خرابی اندک ولی باز هم با این احوال موردی وجود دارد که باعث خرابی اش می شود ؛ گردگیر قرقری فرمان که گریس مورد نیاز این قطعه را در خود دارد که در صورت بروز مشکل برایش باعث می شود تا گریس بریزد و دلیلی بر خشکی این قطعه گردد و زمانی می توان به صحتش شک کرد که چرخ ها داخل چاله و یا بر روی دست اندازی برود ؛ چرا که تولید صدا خواهد کرد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه