لنت ترمز

لنت ترمز قسمتی از زیرمجموعه های چرخ بشمار رفته و کار آن ایجاد اصطکاک با بدنه کاسه ای مقابل خود است . قدرت تمامی سیستم های ترمز لنت دار ، حداقل ده برابر قدرت موتور است . تصور کنید برای متوقف کردن خودروی یک تنی با سرعت صد و ده کیلومتر بر ساعت ، صد و پنجاه کیلو وات توان لازم است . این توان به صورت انرژی گرمایی در لنت ها هدر میرود که دما را تا نزدیکی هزار درجه سانتی گراد نیز ممکن است برساند .

بخش اصلی در سیستم ترمز خودرو که در واقع کار نهایی را انجام می دهد لنت های ترمز هستند که در محفظه کالیپر ترمز قرار میگیرد و به وسیله ی اهرم هایی که در کالیپر قرار دارد لنت ها را به دیسک های چرخ فشرده وعمل ترمزگیری کامل صورت می پذیرد. عمل ترمز که در واقع در راستای خنثی سازی انرژی چرخشی در چرخ ها که توسط موتور خودرو حاصل شده صورت می پذیرد. در واقع با قرار گرفتن لنت ها بر سطح دیسک چرخ عمل کاهش سرعت و نهایتا توقف کامل صورت می پذیرد. جالب است که بدانید قدرت حاصله موتور خودرو یک دهم قدرتی است که بر دیسک های چرخ جهت عمل ترمز اعمال می شود.

نمایش دادن همه 3 نتیجه