مجموعه ترمز دستی

مجموعه ترمز دستی متشکل از اهرم ، فنر ، چرخ دنده ، دکمه رها کننده و سیم ترمز دستی می باشد. ترمز دستی یا همان ترمز پارک وسیله ای ساده ولی بسیار کارآمد و ضروریست. زمانی که قصد پارک خودروی خود را دارید برای اطمینان از عدم حرکت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. تا شیب سی درصد هم به تنهایی کارایی کامل دارد ولی باز هم توصیه می شود در ماشین های با گیربکس دستی ماشین را در دنده قرار دهید. در ماشین های با گیربکس اتوماتیک ماشین را در حالت پارک قرار دهید. با کشیدن اهرم ترمز دستی رو به بالا با درگیر شدن لنت ترمز عقب ؛ در حالت ایستاده توقف چرخ ها و در حالت حرکت کاهش سرعت چرخش چرخ ها را در پی خواهیم داشت.

روش کار هم بدین شکل است که:

  • یا یک سیم به اهرم متصل است و سر دیگرش به قطعه ای T شکل که به وسیله آن دوسیم دیگری که به لنت های ترمز متصل اند می کشد.
  • در حالت دیگر دو سیم مستقیم از لنت ها به اهرم ترمز دستی کشیده شده و با کشیده شدنش عمل ترمز به صورت همزمان صورت می پذیرد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه