مخزن آرامش

مخزن آرامش بر سر راه هوای وارد شده به خودرو قرار می گیرد.
مخزن آرامش که آن را با نام رزوناتور نیز می شناسند وظیفه گرفتن رطوبت موجود در هوا را می گیرد.

رزوناتور و یا همان مخزن آرامش یکی دیگر از قطعات سیستم مربوط به اکسیژن (هوای مصرفی خودرو) می باشد.

همانطور که میدانید برای کار کرد یک خودرو در کنار قطعات مکانیکی به موادی غیر مکانیکی چون:

  • روغن
  • بنزین
  • آب
  • هوا

نیاز است تا موتور خودرو توانایی تولید انرژی لازمه برای تولید نیرو را فراهم سازد.

تمام این عناصری که از آن ها نام برده شد (به غیر از آب) برای آنکه بتوانند مورد استفاده قرار گیرند نیاز به عبور از چند مرحله جهت خلوص بیشتر دارند.

به عنوان مثال فیلتر روغن و فیلتر اویل پمپ برای روغن و صافی بنزین و فیلتر هوا به ترتیب برای تصفیه بنزین و هوا به کار می روند.

به غیر از مواردی که ذکر شد؛ هوا باید از فیلتری به نام رزوناتور عبور کند که در واقع از نام فیلتر در آن بهره گرفته نشده است.

رزوناتور وظیفه جدا سازی رطوبت احتمالی موجود در هوای محیط را بر عهده دارد.

چرا که در غیر اینصورت هوا کیفیت لازم برای مخلوط شدن با بنزین و نهایتا احتراق را نخواهد داشت.

دقیقا از زمانی که شما استارت می زنید عمل احتراق در موتور خودرو صورت می پذیرد.

*احتراق:

عملی که در آن مخلوط بنزین و هوا در محفظه ای به نام سیلندر قرار می گیرند.

توسط شمع عمل جرقه زنی صورت می پذیرد.

این عمل باعث انفجار کوچکی می شود که قدرت لازم برای حرکت پیستون ها را محیا می سازد.

ولی پیش از آنکه اکسیژن وارد مخزن سیلندر شود باید مراحلی را طی کند:

  1. ابتدا باید وارد محفظه ای به نام هواکش شود.
  2. سپس باید از میان کاغذ های مخصوص فیلتر هوا عبور کند.
  3. بعد از آن وارد لوله ای پلاستیکی به نام خرطومی هوا می شود.
  4. و نهایتا پیش از ورود به سیلندر ها و مخلوط شدن با بنزین باید از مخزن آرامش یا همان رزوناتور بگذرد.

در این مرحله رطوبت احتمالی موجود در هوای ورودی گرفته می شود.

چرا که در غیر این صورت هوا کیفیت لازمه جهت احتراق در سیلندر ها را نخواهد داشت.

نمایش دادن همه 1 نتیجه