مغزی سوئیچ

مغزی سوئیچ برلیانس به عبارتی همچون دکمه خاموش و روشن در لوازم و وسایل دیگر است و وظیفه به کار انداختن و استارت زدن موتور و خاموش کردنش را دارد.

وظیفه اصلی این قطعه روشن (استارت موتور خودرو) و خاموش کردن موتور خودروست. قسمت قرارگیری مغزی سوئیچ در خودروهایی که فرمانشان سمت چپ است، در سمت راست و پائین غربیلک فرمان است. و در خودروهایی که فرمانشان در سمت راست قرار دارد محل قرار گیری مغزی هم تغییر کرده و در سمت پایین و چپ غربیلک فرمان قرار می گیرد.

بر روی مغزی سوئیچ چهار حالت متفاوت نمایش داده شده است:

  • LOCK (لاک – قفل): که در این حالت موتور خودرو خاموش بوده و فرمان هم نمی چرخد و در واقع “قفل” است.
  • ACC (اکسِسوریز – تجهیزات جانبی): که در این حالت هم موتور خاموش بوده ولی قفل فرمان باز است. همچنین قابلیت دسترسی به برخی از امکانات چون رادیو و پخش ماشین و … امکان پذیر است.
  • ON (آن – روشن): در این حالت علاوه بر حفظ حالات قبلی، جریان مدار الکتریکی خودرو نیز فعال می باشد. به همین خاطر است که چراغ های پشت صفحه کیلومتر و یا حتی کولر ماشین هم قابل دسترس است.
  • START (استارت – شروع): با چرخاندن سوئیچ به روی این گزینه موتور شروع به کار می کند. لذا نامش را استارت یا همان شروع گذاشته اند.

نمایش دادن همه 1 نتیجه