منیفولد

منیفولد هوا قطعه ای متشکل از پلاستیک فشرده و فلز که مخلوط معینی از هوا و بنزین را به سیلندر ها برای عمل احتراق می رساند. منیفولد دود نیز در ابتدای مخزن اگزوز قرار دارد تا دود حاصل از احتراق را به بیرون هدایت کند و به خاطر حرارت بالایی که در خود متحمل می شود معمولا از جنس چدن یا کروم و سرامیک است.

منیفولد که به آن چند راهی هم اطلاق می شود، دارای دو زیر شاخه اصلی یعنی چندراهی هوا یا ورودی و چندراهی دود یا خروجی تقسیم می شود. در این بخش به چندراهی هوا می پردازیم و چندراهی دود را در بخش مخصوص به خودش می پردازیم. چند راهی هوا وظیفه هدایت هوا و سوخت مخلوط شده را به محفظه احتراق بر عهده دارد. در واقع کار هر دو نوع منیفولد حیاتی و حساس است ولی چند راهی هوا به خاطر داشتن مخلوط هوا و بنزین و وجود احتمال بیشتر در مشتعل شدن و بروز خطر دارای پیچیدگی بیشتری در ساختار و کارش می باشد. با توجه به این نکته که میزان هوا و سوخت داخل منیفولد جهت انتقال به محفظه احتراق، اندازه ای تعیین شده است؛ هرگونه هوای اضافی از محیط خارج می تواند هم مخرب و هم خطر ناک باشد. از این رو تمام نقاط اتصال با واشر های آب بندی کاملا پوشیده می شود تا احتمال نفوذ هوا را به حداقل برساند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه