موتور بخاری

موتور بخاری از اجزای سیستم گرمایش خودرو که هوای گرم حاصله موتور را مکش کرده و به سمت کابین خودرو آن را می دمد.

در مجموع با دو مقوله در بحث تهویه خودرو رو به رو هستیم.

بحث برودت:

که مربوط به سیستم خنک کننده یا همان کولر خودرو می شود.

این سیستم دارای اجزای تفکیک شده ای چون:

رادیاتور کولر (کندانسور)
کمپرسور کولر

اواپراتور

و دیگر قطعات سیستم برودتی خودرو که هر کدام منحصرا برای تولید سرما در کنار هم کار می کنند

بحث حرارت یا گرمایش:

در سیستم گرمایش از حرارت حاصله موتور بهره برده می شود.

در تولید این گرما اجزایی مستقیم و غیر مستقیم در تعامل هستند.

اجزایی چون:

رادیاتور آب

موتور بخاری

موتور خودرو (کلیه قطعاتی که در صورت پذیرفتن عمل احتراق مشارکت دارند)

به این شکل که با صورت پذیرفتن عمل احتراق تولید گرما می شود.

این گرما جذب آبی می شود که در حال چرخش می باشد.

آب به سمت رادیاتور آب هدایت می شود.

آب با گردش در میان شبکه های رادیاتور و تماس هوای حاصله از طریق فن رادیاتور خنک می شود.

(برای مطالعه کامل تر در این زمینه بخش رادیاتور آب را مطالعه بفرمایید).

در واقع این گرما در فصول گرم به هدر رفته یا به عبارتی دفع می شود.

ولی در فصول سرد سال این گرما عاملی برای تولید گرمای مورد نیاز کابین خودرو می شود.

حرارت حاصله از آب برگشته به رادیاتور آب توسط موتور بخاری مکیده می شود.

از آن سو به سمت کابین خودرو دمیده می شود.

باد گرم دمیده شده توسط کانال هایی که در خودرو به همین منظور طراحی شده اند ، به سمت کابین هدایت می شود.

نهایتا برای تنظیم قدرت دمش و میزان حرارت توسط پنل بخاری قابل تنظیم می باشد.

نمایش دادن همه 1 نتیجه