میل لنگ

میل لنگ یکی دیگر از قطعات مهم موتوری محسوب می شود.
در واقع پلی ارتباطی میان موتور خودرو (مولد نیرو) و گیربکس (انتقال نیرو) می باشد.

از دیگر قطعات بسیار مهم در بخش موتوری خودرو می توان به میل لنگ اشاره کرد.

این قطعه در قسمت زیرین موتور خودرو قرار می گیرد و از قطعات زیر تشکیل می شود:

محور اصلی

محوری مربوط به چهار چوب اصلی میل-لنگ می باشد.

محور لنگ

محوری که میان لنگ ها قرار می گیرد.

وزنه های تعادل (متعادل کننده)

که باعث به وجود آمدن بالانس در میللنگ می شوند.

یاتاقان اصلی

بر روی محور اصلی میل لنگ قرار می گیرد.

یاتاقان لنگ

مخصوص قرار گرفتن بر روی محور لنگ می باشد.

فلانچ اتصال به فلایویل

در سویی از قطعه که به فلایویل متصل می شود قرار می گیرد.

پولی سر میللنگ

در سوی دیگر پولی ای برای اتصال تسمه تایم و یا زنجیر تایم قرار دارد.

در هر اتصال میل-لنگ (محور لنگ) یک شاتون وصل می شود.

وضعیت قرار گرفتن شاتون ها به صورت 1-4 و 2-3 می باشد.

به این معنی که زمانی پیستون های اول و چهارم بالا هستند؛ پیستون های دوم و سوم پایین هستند و بلعکس.

با صورت گرفتن عمل احتراق پیستون ها به سمت پایین فشار داده می شوند.

با این کار نیروی حاصله از عمل احتراق به میللنگ منتقل می شود.

در یک سوی میل-لنگ پولی جهت اتصال زنجیر تایم و یا تسمه تایم قرار دارد.

تسمه تایم در دو سویش به فولی متصل می شود و وظیفه هماهنگی حرکت لنگ هایش و پیستون های موتور را بر عهده دارد.

تسمه دینام هم از طریق پولی دیگری به میل-لنگ متصل می شود.

و با به حرکت در آمدن تسمه دینام باعث شارژ شدن دینام می شود.

این قطعه از سوی دیگرش به فلایویل متصل می شود و نیروی حاصله موتور را از این طریق به مجموعه گیربکس و نهایتاً به چرخ ها می رساند.

نمایش دادن همه 1 نتیجه