میل موجگیر

میل موجگیر قطعه ای است که وظیفه کنترل و تحمل فشار وارده به اتاق و چرخ ها ، در سر پیچ ها را دارد . همانند کمک فنر که فشار وارده به خودرو در جهات عمودی را بر عهده دارد ، این قطعه هم فشار های جانبی و افقی وارده بر اتاق را خنثی میکند . میل موجگیر یا میل رابط موجگیر که نوعی فنر محسوب می شود در هنگام دور زدن بر سر پیچ ها و یا در هنگام رانندگی در جاده ها و مسیر های ناهموار وظیفه کنترل نیروی ترکیبی حرکت طولی و دورانی که اصطلاحا به نیروی غلتشی معروف است را بر عهده دارد. زمانی که سر پیچ ها خودرو تمایل به حفظ حالت قبل خود را دارد و یا بر سر دور برگردان ها تمایل وسیله نقلیه برای نیروی گریز از مرکز و یا حتی زمانی که با افتادن یکی از چرخ ها در چاله تعادل خودرو به چالش می افتد ؛ میل موجگیر وارد عمل شده و خلاء حاصله از این متغیر ها را پر می کند.البته میل موجگیر مختص به تعلیق جلو نیست و در بسیاری از خودرو ها در تعلیق عقب هم به کار برده می شود. این قطعه اگر که به صدا افتد و یا ایجاد ضربه های محسوس در غربیلک فرمان مخصوصا بر سر پیچ ها که فرمان می چرخد کند می تواند نشان دهده ی این امر باشد که میل موجگیر دچار نقص فنی شده است.

نمایش دادن همه 2 نتیجه