واحد کنترل تلسکوپی فرمان

قطعه ای نیمه الکتریکی نیمه مکانیکی است. همانطور که از نامش پیداست ، وظیفه کنترل کردن بازه ای که تلسکوپی به فرمان اجازه جابه جایی میدهد را ، بر عهده دارد .

نمایش دادن همه 1 نتیجه