پمپ بنزین

پمپ بنزین قطعه ای در خودرو که عمل پمپ کردن بنزین به انژکتور خودرو را بر عهده دارد.

امروزه دیگر خبری از تکنولوژی کاربراتور برای سیستم سوخت رسانی خودرو نیست و به جای آن از سیستم انژکتور استفاده می شود.

لذا برای سوخت رسانی در سیستم انژکتوری از پمپ بنزین الکتریکی استفاده می شود.

چرا که لازم است سوخت با فشاری که حتی ممکن است تا هشتاد پوند بر اینچ مربع (PSI) نیز برسد.

البته این فشار لازم است تا بنزین به صورت بهینه اسپری شود و با هوا مخلوط شود و احتراق هر چه بهتر صورت پذیرد.

حال اگر این فشار بیش از حد باشد باعث مصرف بالای سوخت می شود.

در نهایت آلودگی محیط زیست و اگر که فشار کم باشد باعث ریپ زدن موتور و بد کار کردنش می شود.

این قطعه که پمپ سوخت نیز خوانده می شود به صورت عرف در داخل باک قرار می گیرد.

این بدان معنا نیست که در همه خودرو ها داخل باک بنزین باشد.

چرا که در بعضی از خودرو ها خارج از باک بنزین قرار می گیرد.

حتی در برخی شاهد دو پمپ بنزین هستیم.

یکی وظیفه سوخت رسانی و دیگری وظیفه تامین قدرت لازم برای انژکتور را دارد.

نمایش دادن همه 1 نتیجه