چشمی شیشه شوی

چشمی شیشه شوی قطعه ای بسیار کوچک همانند یک پاک کن با یک یا چند سوراخ برای عبور آب است. چشمی شیشه شوی معمولا بر روی کاپوت و رو به شیشه جلوی خودرو نصب میشود.
کار آن پاشیدن آب به شیشه جلو برای شست و شوی آن است.

دید کامل راننده و احاطه داشتن به محیط پیرامون مستلزم داشتن یک شیشه پاک و عاری از ناخالصیست.

حتی کوچکترین لک بر روی شیشه ها می تواند تاثیر روانی ناخوشایند و نهایتا بر هم زدن حواس راننده را در پی داشته باشد.

به این مهم می رسیم که شیشه هم مثل چشم انسان نیاز به قطعه ای همچون پلک برای تمیز کردن سطح خود دارد.

این گونه بود که به فکر وسیله ای جهت پاک کردن شیشه ها افتادند.

نهایتا ایده ی نصب وسیله ای بر روی شیشه به ذهن ها رسید.

در ابتدا عمل تمیز کردن شیشه ها توسط تیغه برف پاک کن های دستی صورت می پذیرفت.

با بستن گیره ای به بازویی برف پاک کن ها و تکان دادن آنها توسط دست به طرفین.

تا بعد ها سیستم برق خودرو تکمیل شد و این کار مکانیزه شد.

وظیفه تیغه برف پاک کن

تیغه برف پاک کن همانطور که از نامش بر می آید برای زدودن شیشه از ناخالصی های مایع است.

همچون برف و بارانی که با نشستن به روی شیشه و ایجاد شکست نور ، دید را مختل می سازند.

البته نا گفته نماند که امروزه تیغه برف پاک کن ها بسیار پیشرفته شده اند.

تا آنجا که می توانند شیشه را به صورت تقریبی از هر گونه آلودگی پاک سازند.

با این حال در بسیاری از مواقع به تنهایی نمی تواند شیشه را کامل پاک کند.

به عنوان مثال در شرایط بارانی زمانی که پشت خودرویی دیگر قرار می گیرید، ذراتی از خودروی جلویی بلند می شود

مخلوطی از آب و خاک است و زمانی که برف پاک کن به تنهایی زده می شود ، آن را گل کرده و دید راننده را

هرچه بیشتر مختل می سازد.

کار چشمی شیشه شور چیست؟

برای رهایی از این شرایط نیاز به استفاده از آب تمیز (همراه با محلول شیشه شور) است.

این آب از مخزن آب شیشه شور توسط پمپ شیشه شور و به وسیاه شلنگی به سمت چشمی شیشه شور فرستاده می شود.

این چشمی می تواند بر روی توری زیر شیشه و یا بر روی درب موتور قرار بگیرد.

*در بسیاری از خودرو ها به جای چشمی از پمپ هایی که بر روی تیغه برف پاک کن قرار گرفته ، استفاده می شود.

نمایش دادن همه 1 نتیجه