کارتر روغن

کارتر روغن مخزنی در زیر موتور خودرو می باشد که علاوه بر ، در بر داشتن روغن ماشین در خود میل لنگ و شاتون را نیز درون محفظه اش حفظ می کند.

وقتی برای تعوض روغن خودرویتان به تعویض روغنی می روید لازم است تا خودرویتان را به روی چال ببرید.

دلبل این امر هم این است که برای تخلیه روغن باید به قسمت زیرین موتور دسترسی داشته باشند.

در واقع تخلیه روغن مصرف شده خودرو از طریق باز کردن یک پیچ صورت می پذیرد.

کارتر یا نام دیگرش که رایج تر است کارتل در قسمت زیرین موتور خودرو قرار گرفته.

کارتل روغن مخزنی به نسبت بزرگ می باشد. این قطعه در اصل روغن مورد نیاز موتور خودرو را در خود دارد.

برای همین است که برای تخلیه روغن مصرف شده یا به اصطلاح رایج تر روغن سوخته ، با باز کزدن پیچ کارتر این عمل صورت می پذیرد.

کارتر روغن دو وظیفه اصلی دارد

مخزن روغن مصرفی خودرو و خنک کردن روغن:

روغن از طریق اویل پمپ یا پمپ روغن به سمت موتور فرستاده می شود. پس از آن که در اجزای موتور به حرکت در آمد و علاوه وظیفه اصلی هر روغنی در وسایل مکانیکی یعنی کاهش اصطکاک و روانی حرکت اجزا مجددا به سمت کارتل روغن فرستاده می شود. در آنجا روغن خنک شده و دوباره وارد چرخه می شود.

کارتر روغن در حکم محافظ:

علاوه بر داشتن نقش مخزن برای روغن ، وظیفه محافظت را نیز بر عهده دارد. محافظت از میل لنگ و شاتون که در آن قرار دارد.

کارتل روغن در برخی از خودرو ها مثل پژو پارس ، پژو ۲۰۶ و سمند که فاقد سینی زیر موتور بودند ، دچار مشکل می شدند. یعنی هر بار که خودرو می خواست از دست اندازی رد شود احتمال برخورد کارتر روغن با زمین وجود داشته. در خودرو های کنونی با وجود محافظی به نام سینی زیر موتور این احتمال از بین رفته است.

نمایش دادن همه 2 نتیجه