کالیپر ترمز

کالیپر ترمز قطعه ای فلزیست که اعمال قدرت جهت گرفتن ترمز و تماس لنتها با دیسک چرخ هاست. برای آنکه ترمز خودرویی وارد عمل شده و باعث توقف خودرو شود اجزای مختلفی در کنار هم باید ایفای نقش کنند، از جمله این قطعات می توان به کالیپر ترمز اشاره کرد که محل قرار گیری لنت های ترمز و به عبارت دیگر نگهدارنده لنت های ترمز می باشد. اگر بخواهیم گوشه ای از این عملکرد منظم را توضیح دهیم باید گفت که چرخ ها به روتور متصلند و روتور نیز با چرخ ها می چرخند؛ کالیپر در بالای روتور واقع می شود و لنت های ترمز داخل کالیپر در دو سوی داخلی و خارجی روتور قرار می گیرند و هنگامی که راننده پای خود را بر پدال ترمز می فشارد به کمک روغن ترمز موجود، در لنت ها به روتور فشار داده می شود و این امر باعث کاهش سرعت و در نهایت توقف خودرو می شود. حال آنکه کالیپر ترمز برای چرخ عقب ، در خودروهایی کارایی دارد که ار لنت های دیسکی بهره می برند نه از لنت های کفشکی یا همان لنت های کاسه ای. در خودروی برلیانس که عموما از لنت های دیسکی استفاده می کنند از کالیپر بهره می جویند هر چند تعدادی نه چندان زیاد از برلیانس ها از سیستم لنت های کفشکی هستند که از لنت های کمانی تغذیه شده و در کاسه چرخ قرار می گیرند به جای کالیپر.

نمایش دادن همه 2 نتیجه