کلاچ

کلاچ در واقع سیستمی می باشد جهت وصل یا جدا کردن دو سیستم اصلی در خودرو.

یکی سیستم مولد خودرو (موتور) و سیستم انتقال نیرو (دیفرانسیل) می باشد.

زمانی که موتور خودرو در حال کار کردن است، چرخ دنده هایی را در جعبه دنده به حرکت در می آورد.

برای آنکه چرخ های خودرو به حرکت در آیند لازم است تا چرخ دنده هایی با هم درگیر شوند.

آنهایی که به چرخ ها نیرو منتقل می کنند با چرخ دنده های سمت موتور با هم درگیر شوند.

برای آنکه این اتصال به خرد شدنشان نینجامد لازم است تا کلاچ وارد عمل شود.

زمانی که شما کلاچ می گیرید فاصله ای میان دو چرخ دنده ایجاد می کند.

با رها کردنش و به کمک فنر ها و قسمت هایی که جنسی شبیه به لنت ترمز دارند.

چرخ دنده ها به آرامی با هم درگیر می شوند.

به این صورت انتقال قدرت توسط کلاچ (سیستم انتقال قدرت) از مولد قدرت (موتور خودرو) به چرخ ها صورت می پذیرد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه