کلید سانروف

کلید سانروف قطعه ای در بالای سر راننده با چندین کلید و چراغ است.

کلید ها برای باز و بسته کردن سانروف خودرو و چراغ ها برای ایجاد نور در فضای داخلی خودرو هستند.

کلید سقفی از جمله قطعات تزئینی خودرو محسوب می شود ولی این بدان معنا نیست که کارایی خاصی ندارد و صرفاً تزئینی باشد.

چراغ سانروف اسمش متشکل از خدماتیست که ارائه می دهد که اعم از کنترل باز و بسته کردن سانروف خودرو و هم دادن انتخاب برای خاموش و روشن کردن چراغ اتاق.

کلید سقفی دارای پنج حالت کلید است که دوتای آن مربوط به باز و بسته کردن سانروف خودروست.

و سه تای دیگر که در پایین ترین قسمت کلید سقفی به صورت افقی چیده شده به ترتیب کلید سمت راننده چراغ سمت راننده را خاموش و روشن می کند.

کلید وسط مخصوص آنست که تعیین کنیم با باز بودن درب خودرو چراغ کابین روشن شود یا نه.

و در نهایت کلید سمت راست که مربوط به کنترل خاموش روشن چراغ سمت شاگرد است.

نمایش دادن همه 2 نتیجه