کمک فنر

برخلاف تصور مردم ، کمک فنر ، آن فنر بزرگ و آشکار بالای چرخ ها نیست . به آن فنر لول میگویند . کمک فنر درواقع به صورت یک پیستون است که با گاز یا مایع کار میکند و فشار وارده را تحت قوانین فیزیک و شیمی جذب میکند . فنر لول دور کمک فنر قرار دارد . کار اصلی این قطعه کمک کردن به فنر لول برای تحمل فشار است .

خودرو برای تحمل تکان ها و ارتعاشات نمی تواند تنها به فنر متکی باشد چرا که بنا بر خاصیت فیزیکی اش در صورتی که تحت فشار قرار گیرد و فشرده شود مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند و برای تخلیه این انرژی نیاز به باز شدن فنر است. این حرکت باز و بسته شدن آنقدر ادامه می یابدتا انرژی کاملاً تخلیه شود. درست است که میزان انرژی با هر بار باز و بسته شدن کمتر می شود ، ولی به هر حال انرژی ای افسار گسیخته است که برای مهار آن انرژی ، کمک فنر مورد نیاز قرار می گیرد.

کمک فنر از یک سو به اتاق خودرو و یا شاسی متصل شده و از سوی دیگر به قطعه ای از جلوبندی مثل طبق وصل می شود. ولی بدان معنا نیست که وزن خودرو را متحمل می شود بلکه نوسانات حاصله از فنر را کنترل می کند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه