کنترل پنل بخاری و کولر

کنترل پنل بخاری و کولر قطعه ای در خودرو که کار کنترل و نظارت بر جریان هوای در گردش داخل کابین خودرو را دارد.

پنل بخاری مجموعه ای از کلید هاست که وظیفه کنترل دستی هوای گرم و سردی را که در اتاق خودرو جریان دارد را بر عهده دارد می کنند.

سه دسته کلید این وظایف را بر عهده دارند.
به ترتیب از چپ به راست؛ به تعریف مختصری از کارشان اکتفا می کنیم:

 • کلیدی که روی آن A/C خورده و به وسیله ی دکمه وسطی اش خاموش و روشن کردن کولر را کنترل می کند.
  دکمه دیگری حول آن قرار دارد با چرخیدن نوع وزش باد را مشخص می کند؛
  گزینه هایی چون: وزش باد از روبرو ، وزش به پا و روبرو ، وزش باد به شیشه و غیره
 • کلید وسطی پنل بخاری که یکی وظیفه تعیین گردش هوا در داخل کابین و یا کشیدن هوا از بیرون را دارد.
  این عمل به وسیله ی باز گذاشتن دریچه هوا و کلید چرخشی که وظیفه تعیین قدرت دمش را بر عهده دارد.
 • کلید سمت راست که با دو رنگ آبی و قرمز از دیگر کلید ها متمایز شده است.
  دکمه وسطی اش کار روشن و خاموش کردن گرمکن شیشه را دارد.
  دیگری کار تعیین میزان قدرت هوای گرم و سرد را دارد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه