یاتاقان

یاتاقان به طور کل به قطعه ای میگویند که کارش تحمل و خنثی کردن نیرو از جهات مختلف است.

در بسیاری از وسایل، این قطعه وجود دارد.

حتی در ساعت های مچی نیز از آن استفاده می شود.

از یاتاقان های معروفی که در خودرو استفاده میشود ، میتوان به بلبرینگ اشاره کرد.

این قطعه از جمله قطعات مهم و اصلی در قسمت موتوری خودرو محسوب می شود.

به دو مدل ثابت که از تعداد ده عدد یاتاقان تشکیل می شود.

اندازه اش در قیاس با نوع متحرک آن که از تعداد هشت یاتاقان تشکیل شده بزرگتر است.

از دیگر تفاوت های میان ثابت و متحرک می توان به محل قرار گیریشان نام برد.

بدان معنی که نوع متحرک میان شاتون و میل لنگ قرار می گیرد.

که مانع از سائیدگی و اصطکاک میان این دو قطعه می شود.

و در نوع ثابتش ، به قسمتی از میل لنگ که ثابت است وصل می شود و از خوردگی آن قسمت جلوگیری می کند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه