سیم صندوق عقب

سیم صندوق عقب قطعه ای متشکل از مجموع کابل های بسیار مقاوم است.
این کابل ها از کابین به سمت صندوق عقب کشیده می شود.

خودرو در ابتدا تنها برای حمل و جابجایی اشخاص طراحی شده بود.

از این رو یک صندلی برای نشستن در نظر گرفته شده بود؛ محل اسقرار راننده.

پس از گذشت اندک زمانی نیاز به تعبیه فضایی برای حمل بار نیز ضروری به نظر آمد.

این فضای اندک همچون فضای قسمت بار وانت های امروزی بود.

نکته منفی آن فضای اندک و نداشتن مخافظ و پوشش بود.

همین دو عامل منفی باعث شد تا طراحان خودرو چاره ای تازه بیاندیشند.

بنابراین در قسمت انتهایی خودرو فضایی تعبیه شد.

این فضا از همه جهات توسط بدنه خودرو و درب صندوق عقب پوشش داده شده بود.

چیزی که امروزه هم به صورت پیشرفته تر شاهد آن هستیم.

حال نه دیگر نگرانی از بابت افتادن اجناس داخل صندوق وجود دارد.

نه حتی شرایط جوی نامساعد می توانست دغدغه ای برای راننده محسوب شود.

درب صندوق عقب هر خودرویی در اوایل طراحی صندوق عقب به سادگی قابل دسترس بود.

عدم وجود قفل صندوق عقب باعث شده بود تا امنیت لازم برای قرار دادن هرگونه باری فراهم نباشد.

قفل صندوق عقب یکی دیگر از تدابیری بود که در این زمینهشده بود.

این قفل توسط کلیدی مخصوص و پس از آن توسط سوئیچ خودرو قابل باز شدن بود.

ولی این امر باعث نشد که دسترسی به فضای صندوق عقب خودرو توسط سارقان محدود شود.

با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی در صنعت خودروسازی تغییراتی عمده حاصل شد.

درب صندوق هم از این پیشرفت بی نصیب نماند.

امروزه در اکثر خودرو ها کلید یا جای قفلی از بیرون وجود ندارد.

صندوق های عقب تماماً از طریق ریموت ، دکمه داشبورد و یا پنل صندوق پران از داخل خودرو باز می شوند.

برای اینکه بتوان درب صندوق عقب را از راه دور باز کرد نیاز بود تا واسطه ای مکانیکی در کار باشد.

این واسطه سیم صندوق عقب که به سیم صندوق هم شهرت دارد، بود.

این کابل از داخل کابین خودرو به صورت دستی و در برخی نیز به صورت سیستمی باعث باز شدن درب صندوق عقب می شوند.

نمایش دادن همه 1 نتیجه