صافی بنزین

صافی بنزین قطعه ای متشکل از کاغذ های مخصوص فیلتر به منظور جدا کردن ناخالصی های داخل بنزین است.
پس از عبور بنزین از فیلتر، بنزین وارد کردن چرخه تولید انرژی می شود.

نخستین نیروی محرک و قدرتی که انسان توانست کشف کند باد بود.

با بر افراشتن پارچه های بزرگ (بادبان ها) بر سر راه جریان عبوری هوا توانست از این قدرت بهره ببرد.

بعد ها انسان از ایجاد موانعی بر س نیروهای طبیعی دیگری چون جریان آب هم توانست از آن نیرو هم بهره ببرد.

با گذر زمان و پیشرفت روز افزون علم توانست منابع انرژی بیشتری بیابد.

  • ذغال سنگ
  • بخار
  • گازوئیل
  • بنزین
  • برق
  • خورشید

هر کدام از این انرژی ها در بازه ای متفاوت از زمان و به اقتضای نیازشان کشف شدند.

به عنوان مثال انرژی خورشیدی که امروزه بسیار بر سر زبان هاست، از پاکترین نوع انرژی ها محسوب می شود.

این در حالیست که هنوز استفاده از سوخت های فسیلی در مقام نخست توجهات قرار دارد.

از همان ابتدای پیدایشِ ماشین هایِ با سوخت فسیلی (بنزین و گازوئیل) بشر به فکر تصفیه هر چه بهتر و خلوص بالاتر سوخت های مصرفی افتاد.

و در نتیجه انواع صافی ها و فیلتر های امروزی به وجود آمد.

بنزین از پالایشگاه و از طریق لوله های مخصوص به تانکر های سوخت منتقل می شود.

و پس از آن به مخازن جایگاه سوخت و مجدد از طریق سکو های سوخت جایگاه و به وسیله ی شیلنگ های جایگاه به باک خودرو می رسد.

و پس از آن هم با گذراندن مراحلی به فیلتر بنزین می رسد.

تا تمام این مراحل را که شامل نا خالصی های فراوانی می باشند در قسمت صافی بنزین فیلتر شوند.

عمل پاکیزه سازی بنزین بسیار ساده صورت می پذیرد.

با عبور بنزین از میان روزنه های بسیار ریز فیلتر های کاغذی مخصوص، ناخالصی هایش گرفته می شود.

و بعد وارد چرخه سوخت رسانی و نهایتاً موتور شده تا احتراق صورت پذیرد.

نمایش دادن همه 1 نتیجه