صافی روغن

صافی روغن محفظه ای فلزیست که داخلش را فیلتر هایی کاغذی طور با روزنه هایی جهت عبور روغن از آنها برای تصفیه تشکیل داده است.

نحوه کار فیلتر روغن چانگان CS35 و دیگر خودرو ها بدین صورت است.

که روغن پیش از ورود به چرخه سیستم موتوری باید عاری از هرگونه آلاینده ای باشد.

لذا روغن از طریق سوراخ های ریزی وارد محفظه ای به نام فیلتر روغن می شود.

فیلتر روغن از الیافی مصنوعی ساخته شده است.

این الیاف مانع از ورود هر گونه ناخالصی به چرخه ی روغن در موتور می گردد.

روغن موتور با حرکت در لابلای این الیاف و عبور از میان روزنه های ریز آن نا خالصی های احتمالی اش را از دست می دهد.

پس از تصفیه از سوراخ های متعدد داخل فیلتر روغن به سمت موتور خودرو با فشار پمپ می شود.

تا به سه وظیفه اصلی اش در قبال اجزای موتوری برسد:

رفع یا کاهش اصطکاک:

فرض کنید اگر مایعی لیز و لزج میان قطعات موتوری خودرو در جریان نبود حتی امکان حرکت قطعات وجود نداشت.

روغن موتور با حرکت در میان اجزای موتوری باعث از بین رفتن اصطکاک و یا نزدیک شدن میزان اصطکاک به صفر می شود.

خنک سازی اجزای موتوری:

اگرچه وظیفه عمده و اصلی خنکسازی بر عهده آب می باشد ولی گوشه ی کوچکی از آن را هم روغن موتور بر عهده دارد.

روغن مقداری از حرارت بالای تولید شده توسط موتور خودرو را به خود جذب می کند.

در مسیر حرکتش به کارتل روغن رسیده و میزان چشمگیری از این حرارت را از دست می دهد.

جمع آوری ذرات معلق احتمالی:

روغن موتور با چرخش مداوم میان اجزای موتوری، ذرات احتمالی را به خود جذب می کند.

با گذر از فیلتر های سر راهش، ذرات را به آنها می سپارد.

پس با این حساب می توان گفت که صافی روغن وظیفه پاکسازی روغن در حال چرخش در سیستم موتور خودرو را دارد.

همانطور که گفته شد روغن با حرکت در قطعات خودرو برخی از ناخالصی ها مثل براده های آهن را با خود همراه می کند.

در صورت عدم تصفیه اش توسط صافی روغن می تواند خسارات جدی ای به اجزای موتوری وارد کند.

البته خالی از لطف نیست اگر نامی از سنسور روغن و یا همان فشنگی روغن به میان بیاوریم.

این قطعات زمانی که روغن از کیفیت ، علظت و یا فشار لازمه برخوردار نباشد اعلام خطر می کنند.

این قطعات چراغ مخصوص روغن را در پشت صفحه کیلومتر روشن می کنند.

با این کار می توانند راننده را از یک خطر ، هزینه و دردسر بزرگ برهانند.

نمایش دادن همه 1 نتیجه