صافی هوا

صافی هوا و یا همان فیلتر هوا وظیفه نظارت بر هوای ورودی به سیستم موتوری خودرو را دارد.

هوا با گذر از میان کاغذ های صافی هوا ذرات ناخالصش گرفته و هوای تازه ای وارد چرخه می شود.

قلب تپنده هر خودرویی ، موتور آن خودرو می باشد.

همچنین مایعات حیاتی هر خودرویی شامل:

  • آب:

که برای خنک سازی گرمای حاصله از سیستم موتوری خودرو الزامیست.

  • روغن:

که علاوه بر خنک سازی قطعات موتوری باعث کاهش اصطکاک میان اجزای موتوری خودرو نیز می شود.

  • بنزین:

که برای صورت پذیرفتن احتراق نیاز دارد تا در سیلندر ها با میزان مشخصی هوا مخلوط شود.

سپس با کمک جرقه ای که وظیفه ی ایجاد آن بر عهده شمع ها می باشد عمل انفجار صورت می گیرد.

با انرژی آزاد شده از طریق این فرایند پیستون ها به حرکت در می آید.

در نهایت این انرژی پس از طی مراحلی به چرخ ها رسیده و باعث حرکت خودرو می شود.

مبرهن است که هر چه هوای ورودی به سیلندر ها خالص تر باشد عمل احتراق هم بهتر صورت می پذیرد.

که در نتیجه آن باعث افزایش عمر مفید موتور خودرو می شود.

علاوه بر عمر موتور تاثیر مستقیمی در مصرف سوخت خودرو دارد.

هر چه هوای ورودی تمیز تر باشد احتراق بهتری صورت می پذیرد.

همانند بدن انسان که با استشمام هوای پاکیزه میزان سوخت و ساز نیز بالا می رود.

در کل هوای مصرفی توسط دو فیلتر مجزا تصفیه می شود:

فیلتر هوا:

که نظارت بر هوای مورد نیاز قطعات مکانیکی را دارد.

البته فیلتر هوا نیز خود دارای انواع مختلفی می باشد:

  • فیلتر هوای کاغذی
  • فیلتر هوای روغنی
  • فیلتر هوای اسفنجی
  • فیلتر هوای پنبه ای

فیلتر کابین:

هوایی که برای کابین خودرو مورد استفاده قرار می گیرد را نظارت دارد.

در پایان توصیه اکید می شود تا جهت پایین آمدن مصرف سوخت خودرویتان و کارکرد هرچه بهتر موتور خودرو اقدام به تعویض فیلتر هوا در بازه های زمانی کوتاه تر نمایید.

نمایش دادن همه 2 نتیجه