فیلتر هوای کابین

فیلتر هوای کابین وظیفه تصفیه هوا پیش از ورود آن به محیط کابین خودرو را دارد.
صافی هوای کابین با قرار گرفتن سر دریچه ورودی هوای اتاق ذرات معلق در هوا را به خود جذب می کند.
و هوای ورودی هوایی پاکیزه خواهد بود.
از این رو برای حفظ سلامتتان لازم است تا این صافی در بازه های زمانی کوتاه تعویض گردند.

با توجه به میزان آلودگی هوای موجود استفاده از فیلتر کابین برای تصفیه هوای کابین خودرو لازمیست.

و تعویض آن در بازه های زمانی کوتاه تر ضروری می باشد.

نسل بشر برای فرار از آلودگی هوا راهکار های متعددی به کار برده است.

از جمله آن ها می توان به استفاده از فیلتر کابین اشاره داشت.

در واقع صافی کابین برای پاکسازی اتاق اتومبیل و در امان ماندن از آلودگی هوا اشاره کرد.

چرا که فیلتر کابین چانگان CS35 با قرار گرفتن بر سر راه هوای ورودی به کابین مانع از ورود بسیاری از آلودگی ها می شود.

فیلتر هوای کابین را ممکن است در بازار به نام فیلتر تهویه اتاق نیز بیابید.

نمایش دادن همه 1 نتیجه