میل تعادل

میل تعادل در دو سر خود دارای سیبک (مفاصل مکانیکی) است.

این قطعه وظیفه نگه داشتن قطعات تعلیق خودرو را در حالت مناسب را دارد.

با این عمل از بروز تکان های شدید در کابین خودرو جلوگیری می شود.

میل موجگیر ، میل موجگیر دو سر سیبک یا میل رابط موجگیر که نوعی فنر موجگیر محسوب می شود.

کار میل موجگیر هنگام دور زدن بر سر پیچ ها و یا در هنگام رانندگی در جاده ها و مسیر های ناهموار عیان می شود.

وظیفه کنترل نیروی ترکیبی حرکت طولی و دورانی که اصطلاحا به نیروی غلتشی معروف است را بر عهده دارد.

زمانی که سر پیچ ها خودرو تمایل به حفظ حالت قبل خود را دارد.

و یا بر سر دور برگردان ها که تمایل وسیله نقلیه به حفظ نیروی گریز از مرکز است.

و یا حتی زمانی که با افتادن یکی از چرخ ها در چاله تعادل خودرو به چالش می افتد.

میل موجگیر که با نام دیگر میل دوسر سیبک نیز شناخته می شود ، وارد عمل شده و خلاء حاصله از این متغیر ها را پر می کند.

در واقع طبق ها بنا بر اصول فیزیک تمایل به حفظ شرایط فعلی خود و زاویه حرکتی اشان را دارند.

لذا باعث کشیده شدن میل موجگیر و اعمال فشار بر آن می شوند.

میل موجگیر یا همان میل تعادل با این کشش و نیروی وارده توسط طبق ها مقابله می کند.

این مقاومت باعث حفظ حالت طبق و سیستم تعلیق می شود.

البته وجود سیبک های سر میل موجگیر به خاطر جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم تعلیق می باشد.

چرا که سیبک ها توانایی حرکت به جهات مختلف را دارند و اصطلاحا به قطعات اجازه بازی می دهند.

در نهایت تمامی این اقدامات باعث آن می شود تا اتاق خودرو کمتر تکان بخورد.

یا به قولی سرنشینان خودرو سر پیچ ها و یا در جاده های ناهموار تکان های کمتری را احساس می کنند.

البته میل موجگیر مختص به تعلیق جلو نیست و در بسیاری از خودرو ها در تعلیق عقب هم به کار برده می شود.

نمایش دادن همه 1 نتیجه