چراغ جلو

چراغ جلو با فراهم ساختن محیط روبرو و اندکی از محیط جانبی دیدی باز را برای رانندگان فراهم می سازد.

تا در شرایط آب و هوایی نا مناسب و بد جوی و یا در ساعات شبانگاهی راننده ها را برای داشتن دیدی مناسب تر یاری رساند.

چراغ جلوی هر خودرویی نقشی همانند چشمان انسان دارد.

چشم ها در انسان ها و چراغ جلو ها در خودرو وسیله ای برای دید بهتر محسوب می شوند.

مخصوصا در تاریکی شب و مهم تر از آن زمانی که هیچ روشنایی در خیابان وجود نداشته باشد.

به قول خودمان ظلمات محض باشد و تا دو قدمیتان را هم به زور ببینید.

البته تنها تاریکی شب نیست که شرایط دید راننده را مخاطره انگیز می کند.

هوای مه آلود مثل شرایطی که در گردنه های شمال کشور بیشتر شاهدش هستیم.

گرد و غبار هایی که در راه شهر های با آب و هوای خشک با آن ها مواجه می شویم.

و یا حتی در آب و هوای بارانی و یا بوران و کلا هر شرایطی که از دید رانندگان کاسته می شود.

نقش چراغ ها بسیار پر رنگ تر و حتی حیاتی می شود.

جدای این شرایط که همگی جزو شرایط خاص محسوب می شوند و اکثراً جاده ای هستند.

در شرایط عادی و در محیط های شهری هم استفاده هایی برای چراغ وجود دارد.

به عبارت دیگر امروزه نه تنها برای شب های تیره و تار بلکه برای روزها و زمان روشنایی هم چراغ هایی در نظر گرفته شده است.

این چراغ ها را با نام دی لایت (Daylight) می شناسند.

دی لایت ها در بسیاری از کشور ها داشتنشان الزامیست.

در واقع دیلایت ها یا روی چراغ جلو به صورت پیش فرض قرار دارد یا روی سپر در نظر گرفته می شود.

البته چراغ جلو چانگان به صورت پیش فرض و کارخانه ای دارای دی لایت نمی باشد.

نکته قابل تاملش هم اینجاست که در واقع این نوع چراغ ها برای دید بهتر راننده خودرو نیست.

در واقع جهت بهتر دیده شدن خودرو ایست که از دی لایت بهره می برد.

نمایش دادن همه 1 نتیجه