چراغ مه شکن

چراغ مه شکن چراغی است که بر روی سپر عقب و در فضایی که به این منظور در نظر گرفته شده قرار می گیرد.

چراغهای مه شکن عقب در واقع کاری با دید راننده خودرو ندارد و صرفا چراغیست جهت اعلام موقعیت به راننده های پشتی.

در نظر داشته باشید که چراغ مه شکن جایگزین چراغ های عقب نبوده و می توان گفت که به نوعی مکمل آن ها به حساب می آید.

موارد استفاده از پرژکتورها و یا همان چراغهای مه شکن:

  • هوای بارانی

  • هوای برفی

  • هوای مه آلود

  • تاریکی های مطلق

و کلاً هر زمانی که دید راننده به شدت کاهش یافته است، می باشد.

چراغ مه شکن دارای قدرت تابشی بسیار زیادی می باشد.

لذا ممکن است باعث ایجاد اختلال در دید راننده خودرو پشتی گردد.

از این رو توصیه می شود تنها در مواردی که لزوم استفاده از آن احساس می شود، بهره ببرید.

در برخی کشورها مثل ایران دیلایت الزامی نمی باشد و برای خودرو ها در نظر گرفته نمی شود.

به همین خاطر بعضی اقدام به استفاده از چراغهای مه شکن یا پروژکتور می کنند.

شاید تا اینجا ربطی با چراغ مه شکن عقب نداشته باشد.

ولی برخی از رانندگان عادت به روشن کردن همزمان چراغهای پرژکتور و چراغهای مه شکن عقب با هم دارند.

به خاطر داشته باشید که به عنوان مثال زمانی که در گردنه های جاده چالوس هستید و مه غلیظی محیط را در بر گرفته.

در این شرایط علاوه بر الزام برای روشن کردن چراغ پرژکتور، ضروریست تا چراغهای مه شکن عقب را هم روشن کنید.

با این کار کمک به دیده شدن بهتر خودرو توسط ماشین پشتی می شود.

بزرگترین حسن این اقدام هم، جلوگیری از بروز تصادف در شرایط بد و دید کم محیطیست.

مسلما بر این امر واقفید که در مه غلیظ روشن کردن چراغ جلو به صورت نور بالا می تواند خطرات جانی در پی داشته باشد.

چرا که مه همانند یک آینه بزرگ در مقابل شما عمل می کند.

و نور تابیده شده از چراغ جلو های خودرویتان را به چشمان شما باز تاب می دهد.

لذا در این شرایط استفاده از چراغ جلو در حالت نور پایین و مه شکن توصیه می شود.

نمایش دادن همه 2 نتیجه